Dedikerad server

Opalen ger dig möjlighet att ansluta en egen server till Internet på en fast IP-adress på en snabb internetanslutning.

Detta är intressant för dig om du behöver mycket bandbredd, databasfunktioner, speciella webtjänster, emailserver eller liknande. Du sköter all administration själv med hjälp av fjärrstyrningsprogram och vi kontrollerar hårdvara och internetanslutning.

Du har då möjlighet att hos Opalen hyra plats för en egen server till rimlig kostnad.
 

© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2003. All rights reserved. Policy Copyright