Säkerhet

En av de viktigaste aspekterna på internetnärvaro är säkerhet och tillförlitlighet. Säkerhet och tillförlitlighet i detta hänseende innebär att man som kund måste vara förvissad om att den server man har lagt sina hemsidor på också har kapacitet att hålla hemsidorna åtkomliga för andra nätanvändare.

Internet är ett så stort och komplext system att driftsavbrott aldrig helt kan uteslutas hos någon operatör. Driftsavbrott kan orsakas av allt från åsknedslag, en trasig komponent, intrång av hackers till inbrott.
Däremot kan man tillse att internetoperatören minimerar risken för att driftsavbrott skall inträffa.
 

OPALEN erbjuder sina kunder en mycket hög säkerhetsnivå:

Opalen uppfyller RAID:s säkerhetsnorm klass 1.

Vi utför backup av serverinnehåll kontinuerligt och med en minsta frekvens av 1 gång per dygn.

Alla servrar har UPS (batteribackup) för att säkerställa elavbrott.

Den fasta anslutningen övervakas kontinuerligt 24 timmar per dygn. Detta innebär att så fort en störning inträffar startar felsökning inom 2 minuter. Oftast är störningen så snabbt avhjälpt att du inte ens märker av avbrottet.

De lokaler som Opalen finns i är larmade och är bemannade de flesta av dygnets timmar.

 

© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2003. All rights reserved. Policy Copyright